# สารสกัดจากกัญชา CBD ช่วยให้นอนหลับได้อย่างไร
มีผลของการศึกษาชี้ว่า สารสกัดจากกัญชา CBD นั้น
สามารถทำให้ระบบ ECS ทำงานได้ดีขึ้น หรือทำให่ระบบ
ดังกล่าวทำงานได้อย่างสมดุล และทำให้การนอนหลับ
ดีขึ้น

โดยปกติแล้ว ระบบ ECS มีบทบาทสำคัญต่อการทำให้กระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายอยู่ในสภาพสมดุล
สามาระทำงานต่างๆ ได้เป็นปกติ ซึ่งมีบทบาทมากมาย
เป็นต้นว่า

 อารมณ์ –mood
 การควบคุมอุณภูมิ – temperature control
 ความจำ – memory
 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน – immune response
 ควบคุมความเจ็บปวด – pain regulation
 สร้างความสมดุลในพลังงาน – energy balance
 ความอยากอาหาร – appetite

นอกจากนั้น ระบบ ECS ยังมีส่วนรับผดชอบต่อการนอนหลับ
ด้วย

บางท่านอาจยังไม่เข้าใจว่า ระบบ ECS มันทำงานกันอย่างไร ?
ในระบบ ECS มีตัวรับเรียก cannabinoid receptors ที่สำคัญสอง
ตัว – CB1 & CB2 โดยพบได้ทั่วร่างกาย

ตัวแรก CB1 พบได้ที่สมอง ระบบประสาทส่วนกลางเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วน CB2 พบได้ที่เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน, ทางเดินอาหาร เส้นประสาทส่วนปลาย และส่วนอื่นๆ ทั่วร่างกาย

สารสกัดจากกัญชา เช่น CBD มันจะทำหน้าที่มันสาร Endocannabionids เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำปฏิสัมพันธ์กับตัวรับทั้งสอง ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระตุ้น และการตอบสนอง
ทางเคมี เพื่อให้เกิดความสมดุลภายในร่างกาย

มีนักวิจัยหลายนายเชื่อว่า การนอนไม่หลับ เช่น การนอนไม่หลับ
มีส่วนสัมพันธ์กับการทำงานผิดปกติของระบบ ECS….

ศูนย์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐฯ ได้รายงานออกมาว่า มีประชาชนชาวอเมริกันจำนวน 50 – 70 ล้านคน ทรมานจากการนอนไม่หลับ เป็นเหตุให้สูญเสียสุขภาพ ไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนปกติ, เซื่องซึม, ความจำเสื่อม และความคิดความอ่านเสียไป

จนเป็นเหตุให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า การนอนไม่หลับ
นั้น ถือเป็นโรรครระบาดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีพบได้ในคนทั่วโลก

นักวิจัยจำนวนมากเชื่อว่า ตัวรับ CB1 มีส่วนรับผิชอบต่อการนอน
หลับ จากผลของการศึกษาพบว่า การมีสาร endocannabinoid
ในปริมาณสูง มันจะไปกระตุ้นตัวรับ CB1 ที่อยู่ในระบบประสาท
ส่วนกลาง ยังผลให้เกิดการอยากนอน…

โดยจากการกระตุ้นตัวรับ CB1 จะทำให้เกิดการหลั่งสารที่ก่อ
ให้เกิดการนอนหลับที่มีชื่อว่า adenosine ออกมา และสารตัวนี้เอง ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท เมื่อมี่ในปริมาณสูง ๆ มันจะทำให้
เกิดมี่ความรู้สึกอยากนอน และนอนหลับได้นาน

ในทางตรงกันข้าม เมื่อตัวรับ CB1 ถูกบล็อก ทำให้ร่างกายถูกกระตุ้นให้มีการหลังสารเคมีบางอย่างออกมา…ซึ่งทำให้คนตื่นนอนไม่หลับ

เมื่อระบบ endocannabinoid ทำงานอย่างถูกต้องระบบจะเพิ่มหรือลดการส่งสัญญาณของตัวรับ CB1 เพื่อควบคุมกระบวนการณ์
ต่างๆใน 24 ชั่วโมง และควบคุมวงจรการนอนหลับของเรา

เมื่อระบบของ ECS ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เพราะขาดสาร endocannabinoids การให้สาร CBD สามารถช่วยรักษาได้
ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า สาร CBD มีประโยชน์ในด้านการช่วย
คนนอนไม่หลับ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏว่า มี
ผลของการศึกษาในปี 2006 พบว่า สารสกัดจากกัญชา CBD มี
ผลต่อการนอนหลับของหนูทดลอง และในปี 2013 นักวิจัยพบว่า
สาร CBD เพิ่มเวลาการนอนหลับ จากการศึกษาพบว่า การใช้
สาร CBD ในตอนกลางวัน จะทำให้การนอนในตอนกลางคืน
ดีขึ้น

สาร CBD ทำปฏิสัมพันธ์กับตัวรับ – cannabinoid receptors
อาจทำให้ระบบ ECS ทำงานได้อย่างเหมาะสม ด้วยการำให้การ
ควบคุมการนอนหลับดีขึ้น

source

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *