Kanabinoidy sa nachádzajú v konope / cannabise, je ich okolo 60. THC ako jediný z kanabinoidov ovplyvňuje psychiku. Vo väčšine významnejších štátov sa na kanabinoidy nevzťahuje žiadne legislatívne obmedzenie. Výnimkou v tomto smere je Slovenská republika, ktorá v zákone č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov bez relevantného a odborného odôvodnenia zaradila CBD / Cannabidiol medzi psychotropné látky (v roku 2011). Tým sa zamedzil akýkoľvek ďalší výskum a používanie CBD na liečebné účely.
Rok a pol od hlasovania o uznesení EP prichádza k prvým krokom k vyradeniu látky kanabidiol / cannabidiol / CBD zo zoznamu psychotropných látok. CBD je neškodné, naopak má štúdiami preukázateľné liečivé účinky.

source